Dropbox-mappen på datorn: fel och andra meddelanden

I sällsynta fall visas ett felmeddelande i Dropbox-mappen på datorn. Välj i listan över fel nedan för att se nästa steg.

Avsnitt i den här artiklen:

Det går inte att upprätta någon säker anslutning

Alla anslutningar till Dropbox-tjänsten görs med hjälp av en säker anslutning (SSL). Kontrollera följande om du får felet Det går inte att upprätta någon säker anslutning:

Är systemtiden felaktig?

Datorn jämför systemdatum med SSL-certifikatets utgångsdatum. Ligger din systemtid så långt tillbaka eller långt fram i tiden att den ligger utanför Dropbox SSL-certifikatets utgångsdatum upprättas ingen säker anslutning.

Rätta till det här genom att ändra systemtiden till det aktuella datumet (antingen på datorn, routern eller på båda).

Obs! Systemtiden är en annan än datumet/tiden som visas i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) på din dator. Mer information finns i hjälpen till macOS eller Windows.

Har du en proxy eller brandvägg som blockerar Dropbox-tjänsten?

 • Dropbox använder standardinternetportar (80 och 443) för att överföra data. Många brandväggar och säkerhetsprogram (till exempel antivirusprogram) spärrar dock otillåtna eller okända internettjänster i proaktivt syfte. Lägg till Dropbox i inställningarna för proxy eller brandvägg som ett undantag för att kunna ansluta till Dropbox-tjänsten.
 • Kända problem med ESET Endpoint Security Solutions: Den här produkten kan råka i konflikt med Dropbox när SSL-avläsning är aktiverad. Möjliga lösningar är att exkludera Dropbox-certifikatet i läget Fråga om ej besökta platser, samt att exkludera dropbox.exe från protokollfiltrering.
 • Kända problem med Kaspersky Endpoint Security 8: I den här produkten finns just nu en konflikt med Dropbox, som gör att användare inte kan ansluta när programmet har uppdaterats. Den aktuella lösningen är att lägga till ett undantag i Kaspersky så att Dropbox kan ansluta. Det andra alternativet är att uppgradera programmet till version Kaspersky Endpoint Security 10. Mer information finns på Kasperskys webbplats.
 • Kända problem med Hitman Pro (program mot skadlig kod): I den här produkten finns just nu en konflikt med Dropbox som kan spärra Dropbox synkåtgärder. Det finns inga kända lösningar för detta, men du kan tillfälligt inaktivera Hitman Pro när du vill synka din Dropbox. Gå till Hitman Pro:s webbplats om du vill få mer information om produkten eller för att rapportera falska positiva identifieringar.

Är standardinställningarna för proxy felaktiga?

Vissa externa program ändrar datorns standardproxyinställningar när de har installerats och kanske inte informerar dig om det. Kontrollera att proxyinställningarna inte har ändrats. Välj alternativet Ingen proxy om du inte använder någon proxyserver.

Det går även att ställa in proxy på Dropbox-menyn Preferenser:

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
 2. Klicka på fliken Nätverk.
 3. Fyll i dina proxyinställningar i det avsnitt som heter Proxyinställningar.

Flytta Dropbox till en plats som stöds/Filsystemet stöds inte

Om du ser ett meddelande om att du måste flytta Dropbox-mappen till en plats som stöds eller att du försöker flytta Dropbox till ett filsystem som inte stöds, måste du säkerställa att Dropbox-mappens plats har ett filsystem som stöds. För att säkerställa stabilitet och konsekvent funktion testar vi noga Dropbox kompatibilitet och beteende med de vanligaste filsystemen. Ett av våra krav är att Dropbox-mappen måste ligga i ett filsystem som stöder utökade attribut.

Flytta Dropbox-mappen till en plats som stöds om du ser det här meddelandet.

Kontrollera filsystemet på Dropbox-mappens plats med verktyget Diskhantering (Windows) eller Skivverktyget (Mac).

För avancerade användare: Om du inte har en plats som stöds, försök att formatera om en plats till ett filsystem som stöds. Observera dock att det här alternativet kanske kräver att du först raderar disken vilket medför risk för dataförlust. Använd det här alternativet endast om du har kunskaper om datorns avancerade funktioner. Se operativsystemstillverkarens webbplats angående alla nödvändiga steg för att formatera om enheten utan att förlora data:

OperationalError eller BrokenTempDirError

På Windows-datorer indikerar det här felet att det finns ett problem med behörigheten till mappen %TEMP%. Den här mappen används av Dropbox (och många andra appar) för start, installation och avinstallation. Lös det här problemet genom att ge användarprofilen full behörighet till mappen %TEMP%.

Ändra behörighet till mappen %TEMP%

 1. Öppna ett fönster i Utforskaren i Windows.
 2. Skriv %LOCALAPPDATA% in navigeringsfältet (ta med procenttecknen).
 3. Högerklicka på mappen Temp och välj Egenskaper i popup-menyn.
 4. Välj ditt användarnamn på listan i fliken Säkerhet och redigera behörigheten så att du får full kontroll över mappen.
 5. Klicka på Avancerat under fliken Säkerhet och välj alternativet Inkludera ärftliga behörigheter från det här objektets överordnade objekt samt Ersätt alla underordnade objekts behörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter.

Observera att behörigheten kan ändras av andra program på datorn (särskilt av program som du har hämtat från inte betrodda källor). Om behörighetsproblemet kommer tillbaka efter omstart av datorn betyder det att ett annat program på datorn gör den här ändringen. Kontrollera systembehörighetsloggarna om du vet hur man gör det eller be en tekniker hjälpa dig att hitta det program som gör ändringen.

Det här löste inte problemet. Ta mig till början av den här artikeln.

Försök igen eller besök vårt hjälpcenter

Kontakta Dropbox support om du ser felet Försök igen eller besök vårt hjälpcenter. Ange så mycket information som möjligt om vad som hände. Berätta till exempel vad du gjorde när felet visades.

Du använder en äldre version av Dropbox.

Vi släpper regelbundet nya versioner av Dropbox-appen med nya funktioner, bättre prestanda och säkerhetsförbättringar. Dessa nya versioner distribueras genom automatiska uppdateringar.

Vissa omständigheter kan orsaka att uppdateringarna misslyckas. Uppdateringen kan misslyckas på grund av olika konfigurationer, som till exempel behörighetsinställningar eller på grund av interaktioner med övriga applikationer, som till exempel antivirus- eller brandväggsprogram.

Efter ett antal misslyckade försök visar Dropbox-appen meddelandet Du använder en äldre version av Dropbox. Lös problemet så här:

 1. Ladda ner den senaste versionen av applikationen.
 2. Dubbelklicka på Dropbox-installationsguiden för att verkställa att den används som din aktuella systemanvändare.
 3. Äldre versioner kan kräva att du anger dina inloggningsuppgifter för Dropbox efter uppdateringen. När du har loggat in kan det ta en stund för Dropbox-programmet att synka filerna.

Du måste kanske avinstallera Dropbox-appen innan du installerar om den.

 • Du anvisas att avinstallera
 • Installationen slutförs inte
 • Problemet du vill åtgärda genom att installera om klienten upphör inte

Om räknaren för uppdatering av programmet upphör slutar Dropbox att synka. Klicka på Uppdatera Dropbox för att starta uppdateringen och förtsätta använda Dropbox.

Dropbox Business

Om du är medlem i ett team i Dropbox Business är det möjligt att dina automatiska uppdateringar misslyckades eftersom användarprofilen på din dator inte har behörighet att installera nya versioner av Dropbox. Kontakta IT-administratören om den manuella uppdateringen misslyckas.

Datorn stöds inte

Om du får felet Datorn stöds inte är det möjligt att datorn inte uppfyller våra systemkrav. Åtgärda problemet genom att se till att Dropbox körs på ett operativsystem som stöds. Om operativsystemet inte stöds, uppdatera till en version som stöds.

Kompatibilitetsläget på Windows-datorer

Kontrollera att kompatibilitetsläget inte är aktiverat för Dropbox om du använder en Windows-dator. Du måste inaktivera kompatibilitetsläget om du vill köra Dropbox-klienten på ett operativsystem som stöds.

Dropbox kan inte nå Windows-registret

Om du får felmeddelandet Dropbox kan inte nå Windows-registret, betyder det att Dropbox försöker få åtkomst till viktig kontoinformation i Windows-registret, men nekas åtkomst.

I de flesta fall är det möjligt att åtkomsten till registret skyddas med kontouppgifter för ett gammalt eller föråldrat användarkonto. Återställ Windows-lösenordet för att åtgärda problemet.

Återställ ett Windows-lösenord

 1. Klicka på Kontrollpanelen på Windows startmeny.
 2. Öppna Användarkonton.
 3. Klicka på ditt konto och tryck på Ändra lösenord.
 4. Skriv det nya lösenordet två gånger och tryck på Ändra lösenord.

Försök att installera om Dropbox när lösenordet har återställts. Installationen bör fungera felfritt. Om det här inte löser problemet är det möjligt att filer i mappen har felaktiga behörigheter.

Lös felaktiga filbehörigheter

 1. Avsluta Dropbox-programmet via Dropbox-menyn.
 2. Klicka på menyn Start. Sök efter Kommandoprompten eller välj Alla program > Tillbehör> Kommandoprompten.
 3. Kopiera och klistra in följande rader exakt som de ser ut, en åt gången, i kommandotolken. Klistra in i kommandotolkens fält genom att högerklicka och välja Klistra in.

  cd %APPDATA%\Microsoft\Protect

  attrib -s -h -r credhist

  attrib +s +h credhist

 4. Starta om Dropbox.

Om det här inte löser problemet måste du ta bort posten från registret manuellt. På grund av känsligheten i Windows-registret bör endast de som har kompetens att redigera registret försöka med det här. Du måste även ha administratörsbehörighet på datorn för att redigera registret.

Uppdatera Windows-registret

 1. Klicka på knappen Start. Skriv REGEDIT i sökrutan och tryck på Retur.
 2. Hitta nyckeln ks i Registereditorn genom att följa den här sökvägen:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Dropbox\ks

 3. Högerklicka på ks och välj Ta bort.

Om du får felmeddelandet Det går inte att ta bort nyckeln ks. Ett fel uppstod när nyckel togs bort, måste du lägga till ditt grupp- eller användarnamn.

Lägg till grupp- eller användarnamn för att lösa problemet Det går inte att ta bort nyckeln ks. Ett fel uppstod när nyckel togs bort

 1. Högerklicka på nyckeln ks .
 2. Välj Behörigheter …
 3. Om Windows-inloggningen inte visas under Grupp eller användarnamn trycker du på Lägg till … för att lägga till kontot.
 4. Välj inloggningsinformation i Grupp eller användarnamn.
 5. Markera kryssrutan under Tillåt bredvid behörigheten Fullständig behörighet .

Lägg till dig själv som ägare

 1. Klicka på knappen Avancerat .
 2. Välj fliken Ägare .
 3. Välj ditt namn i listan och markera rutan bredvid Ersätt ägare på underbehållare och objekt.

Det är möjligt att du får ett fel när du försöker lägga till dig själv som ägare. Det finns några objekt i registret det är omöjligt att byta ägarskap på. Felmeddelandet är ett förväntat beteende och du kan ignorera varningen.

Dropbox är skadat och går inte att öppna

När du installerar Dropbox på vissa versioner av operativsystemet visas kanske felmeddelandet Dropbox är skadat och går inte att öppna.

Felmeddelandet Dropbox är skadat
Om du ser det här meddelandet måste du starta om datorn och köra Dropbox installationsprogram på nytt. Om felet kvarstår, prova att ladda ner en ny kopia av Dropbox installationsprogram.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!