Felsök problem med Dropbox-synkning

För att säkerställa att dina filer synkas korrekt ska du först kontrollera tre saker:

 • Din dator, telefon eller surfplatta är ansluten till internet.
 • Du har logga in på samma Dropbox-konto på dessa enheter
 • Filen eller mappen är i Dropbox-mappen på datorn

Om du har kontrollerat att datorerna är online och synkade men en fil fortfarande inte finns där du förväntade dig, kan det vara ett problem med själva filen. Filer som har ett felaktigt filnamn kan fortfarande synkas till dropbox.com, men visas kanske inte i Dropbox-mappen på din dator eller fungerar inte korrekt på inkompatibla operativsystem.

Om du upptäcker att du har en skadad fil (eller filer) finns det några möjliga förklaringar. Nedan finns några vanliga orsaker till skadade filer.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Inkompatibla tecken för alla operativsystem

Om synkning inte fungerar och filnamnet innehåller något av dessa tecken är den enklaste lösningen att byta namn på originalfilen utan dessa tecken.

 • / (snedstreck)
 • \ (omvänt snedstreck)

Förhindra framtida problem genom att undvika att namnge filerna med dessa tecken eftersom Dropbox inte kan synka dem på vissa plattformar.

Obs! Vissa emoji-ikoner kan också orsaka synkningsproblem.

Tecken som är inkompatibla med Windows

Om synkning inte fungerar i Windows och filnamnet innehåller något av dessa tecken är den enklaste lösningen att byta namn på originalfilen utan dessa tecken. 

 • < (mindre än)
 • > (större än)
 • : (kolon)
 • ” (dubbelt citattecken)
 • | (vertikalstreck eller vertikalis)
 • ? (frågetecken)
 • * (asterisk)
 • . (punkt) eller ett mellanslag i slutet av ett fil- eller mappnamn

Förhindra framtida problem genom att undvika att namnge filerna med tecken som inte är kompatibla med Windows filsystem.

Reserverade filnamn i Windows

Windows har ett antal reserverade ord som inte får användas som giltiga filnamn. Om du skapar och namnger en fil eller mapp på dropbox.com eller på en icke-Windows-enhet och filnamnet innehåller ett reserverat ord, synkas inte filen till Dropbox på Windows-datorer. En fullständig lista över reserverade filnamn finns i avsnittet Namnkonventioner i Windows Developer Network.

Ignorerade filer

Vissa små systemfiler synkas inte över Dropbox. Dessa omfattar:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Högsta teckenlängd

Om du har problem med att synka filer och filnamnet överskrider 255 tecken är den enklaste lösningen att förkorta den ursprungliga filens namn.

Obs! 

 • Vissa program, som Microsoft Excel, har kortare teckengräns (218 tecken).
 • Observera att Windows räknar filsökvägen som en del av namnet. Filnamnet i exemplet nedan har 142 tecken:

C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc

Max antal komponenter i en sökväg

Filsökvägar med fler än 300 komponenter synkas inte. Exempel: följande filsökväg innehåller 7 komponenter:

Creative Nonfiction › My Autobiography › Favorite Things › Favorite Foods › Bamboo › Family Recipes › Fresh Leaves.doc

Begynnelsetecken på Mac och Linux

Filer eller mappar som inleds med en punkt (t.ex. .minfil.doc) synkas korrekt till Dropbox-mappen på din dator. Men Mac- och Linux-operativsystem tolkar filnamn som börjar med punkt som systemfiler och döljer dem automatiskt. Du ser inte filerna utan att ändra avancerade inställningar på datorn. Du kan då logga in på dropbox.com och ändra namn på filerna eller mapparna (t.ex. _minmapp).

Avslutande tecken

Filer eller mappar som slutar med punkt (.) synkas inte ordentligt mellan operativsystem. Om en fil slutar med punkt, som fil.txt., synkas inte filen.

Temporära filer

När vissa filer (som Microsoft Word, Excel eller PowerPoint) öppnar en fil sparar de ofta en temporär fil i samma katolog och namnger den på ett av följande sätt:

 • Namnet börjar med ~ $ (ett tilde- och dollartecken) eller . ~ (en punkt och tilde)
 • Namnet börjar med en tilde och slutar på .tmp, som till exempel ~myfile.tmp

Dropbox synkar inte dessa tillfälliga filer på något operativsystem.

Metadata och resursdelningar

Undvik att synka filer som använder metadata (eller resursdelningar), som till exempel Mac-alias- eller Windows-genvägar. Dessa filtyper fungerar i regel bara i det operativsystem de skapades i.

Knutpunkter

Dropbox kommer att följa Windows knutpunkter och synka filerna eller mapparna de länkar till. Dock synkas inte alla ändringar av dessa filer eller mappar som görs från operativsystemet Windows på nytt förrän Dropbox-klienten startats om. För att kringgå problemet flyttar du ursprungsmappen till din Dropbox och lägger till en knutpunkt från den förra platsen för att länka till dess nya plats i Dropbox-mappen.

Reparse-punkter

I vissa sällsynta fall kan Windows lägga till en viss typ av utökat attribut som kallas för en reparse-punkt, till filer eller mappar. Dropbox-klienten kan inte synka filer eller mappar med detta attribut.

Om du ser ett rött X på filer eller mappar kan det hända att orsaken är reparse-punkter. För att åtgärda detta för en enskild fil kan du skapa en ny fil av samma filtyp, och sedan kopiera innehållet av filen som inte går att synkas till denna nya fil och spara den. För att åtgärda detta för en mapp skapar du en ny mapp och kopierar och klistrar sedan in innehållet från mappen som inte kan synkas till denna nya mapp.

Observera att du kan ha flera filer och mappar med reparse-punkter. Om detta är fallet behöver du tillämpa denna lösning flera gånger. Kontakta Microsoft support om du fortfarande har problem.

En varning angående metadata och FAT32-diskar

Vissa dokument har filattribut eller xattrs i data som följer med filen. Vi kallar detta för metadata. Operativsystem använder metadata på många olika sätt: lagra ikonen, märka dokument, bifoga information till filen, behörigheter och så vidare. Dropbox stöder xattrs på alla plattformar. Bärbara minnen och bärbara diskar som använder filsystemet FAT 32 stöder dock inte metadata. Om Dropbox-mappen lagras på en FAT 32-disk kan den tyvärr inte behålla metadata när filen flyttas eller byter namn.

Övervaka fler än 10 000 mappar på Linux

Linux-versionen av Dropbox-klienten begränsas som standard till att övervaka högst 10 000 mappar. Fler än så övervakas inte utan ignoreras under synkning. Det finns en enkel lösning på detta. Öppna en terminal och ange följande:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

Det här kommandot får systemet att övervaka upp till 100 000 mappar. När kommandot skrivits in och du anger lösenordet fortsätter Dropbox omedelbart att synka.

Stöd för att aktivera utökade attribut (xattr) i Linux

Vissa Linux-distributioner har utökade attribut (xattrs) avstängda som standardinställning. Om du kör en Linux-distribution med ett ext3- eller ext4-filsystem är det möjligt att aktivera xattr-stöd, oftast genom inställningsfilen /etc/fstab. Vänd dig till Linux-distributionens dokumentation för vägledning.

Använda refererade filer i Dropbox

Vi rekommenderar inte metoder som lägger till refererade filer (symboliska länkar, knutpunkter eller nätverksmappar) i Dropbox-mappen. Refererade filer kan orsaka hög CPU-användning, dåliga synkroniseringsprestanda, behörighetsproblem och diskrepanser i kvotanvändningen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!