Åtgärda synkningsproblem i Dropbox

Den här artikeln omfattar grundläggande och avancerade lösningar för synkningsproblem i Dropbox. Använd den här artikeln för att felsöka om du upplever synkningsproblem på en enhet, som din dator (Windows eller Mac), telefon (Android eller iPhone) eller surfplatta, eller om Dropbox inte verkar fungera.

Använd den här artikeln för att lösa följande problem:

 • Dropbox synkar eller uppdaterar inte filer, mappar eller delade mappar.
 • Dropbox "laddar inte ner" eller "laddar inte upp", vilken betyder att filer inte synkas eller uppdateras.
 • Dropbox verkar ha slutat synkronisera, synkroniserar inte längre eller har fastnat i registrering.
 • Filer tar lång tid att synka, synkar långsamt eller verkar synkas konstant.
 • Du ser felmeddelandet "kan inte upprätta en säker anslutning" eller ett annat felmeddelande relaterat till synkning.
 • Dropbox har oväntat hög CPU-, minnes- eller RAM-användning.
 • Du ser "behörighetsfel", "åtkomst nekades", "åtkomst nekad" eller "avvisad av server".
 • Du ser felet "Dropbox är skadat", "OperationalError" eller "BrokenTempDirError".
 • Om dina filer inte syns eller om du inte ser filer som bör finnas besöker du artikeln om funktionen selektiv synkning utöver den här artikeln.
 • Om Dropbox-funktionen Smart synkning inte fungerar som förväntat besöker du artikeln om funktionen Smart synkning utöver den här artikeln.
 • Om du ser en synkningsikon du inte känner igen, som en grå cirkel med ett minustecken eller en röd cirkel med ett kryss, besöker du den här artikeln om synkningsikoner utöver den här artikeln.

Besök den här översiktsartikeln om synkning för en grundläggande introduktion till hur Dropbox-synkning fungerar istället.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Grundläggande lösningar på filsynkroniseringsproblem

Många filsynkningsproblem kan åtgärdas med följande lösningar, oavsett vilken enhet du använder eller vad det specifika problemet är. 

 Kontrollera att du tittar på rätt plats

    Du kan komma åt dina filer på alla dessa platser i Dropbox:

 • Dropbox.com i en webbläsare på din telefon eller dator
 • Dropbox-klienten, som innefattar:
 • Dropbox för mobila enheter på din telefon eller surfplatta

 Vänta ett par minuter och kom tillbaka om en stund

  Det finns många anledningar till att synkning kan tillfälligt försenas. Om din enhet till exempel kämpar att ansluta till internet eller om dina filer är mycket stora. Vänta ett par minuter och kom tillbaka om en stund.

 Kontrollera din internetanslutning

  Dropbox måste ansluta till internet på den enhet där du lade till eller ändrade filen och enheten där du försöker komma åt den för att filen ska synka. Kontrollera att enheten du använder är ansluten till internet. Om du använder data ansluter du till Wi-Fi istället.

 Öppna Dropbox-appen igen eller uppdatera dropbox.com

  Stäng och öppna (avsluta och starta om) Dropbox-appen eller uppdatera (ladda om) dropbox.com på din enhet för att starta om, synka igen eller tvinga synkning av Dropbox. Om du lade till en fil i Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac) och den inte synkas på dropbox.com eller den mobila applikationen kontrollerar du att Dropbox-klienten är öppen och körs på din dator.

 Stäng andra program som är öppna på din enhet

  Om Dropbox-filer är öppna i ett annat program kanske de inte synkas. Du kanske ser ett felmeddelande som indikerar att din fil används. Även om du inte ser detta fel kan du dubbelkolla genom att stänga alla program förutom Dropbox.

 Kontrollera att Dropbox-appen är uppdaterad

 Kontrollera att du är inloggad på rätt Dropbox-konto

 Följ rekommendationerna för filnamn

 Starta om datorn eller telefonen

  Starta om din enhet och öppna Dropbox-appen igen oavsett om du använder en dator, telefon eller surfplatta.

  Om det är en delad fil eller mapp kontrollerar du att du har lagt till den till ditt konto och att ingen har ändrat den

  Om en delad fil eller mapp inte synkas kontrollerar du att du har lagt till den till ditt konto. Om ändringar inte synkas kan den ha flyttats, raderats eller döpts om av någon du delar den med. Kontrollera ditt konto på dropbox.com för att se om filen fortfarande befinner sig på den ursprungliga platsen med sitt ursprungliga namn eller fråga den du delar filen med om de har flyttat, raderat eller döpt om den.

Avancerade lösningar på filsynkroniseringsproblem

Om de grundläggande lösningarna ovan inte löser ditt filsynkroniseringsproblem provar du en av de mer avancerade lösningarna nedan.

 Ge Dropbox behörigheter till datorns brandvägg, säkerhetsprogram och antivirusprogram

 Kontrollera om internetnätverket du försöker ansluta till har säkerhetsbegränsningar

 Om Dropbox-klienten finns på en extern hårddisk, kontrollera din anslutning

 Avinstallera och installera om Dropbox-klienten

 Se till att du inte försöker synka en fil som Dropbox inte kan synka

  Det finns vissa typer av filer som Dropbox inte kan synka eller som skapar synkningsproblem. Dessa omfattar:  

 • Filerna "desktop.ini", "thumbs.db", ".ds_store", "icon\r", ".dropbox" och ".dropbox.attr".
 • Tillfälliga filer som skapas av program (som Microsoft Word, Excel eller PowerPoint). Namnet börjar ofta med ~$ (ett tilde- och dollartecken) eller .~ (en punkt och tilde).
 • Vissa typer av filer och metadata som symlänkar (symboliska länkar), alias, genvägar, knutpunkter, resursdelningar, nätverksmappar och utökade attribut. Läs mer om vilka utökade attribut Dropbox kan synka.
 • Filer som Dropbox har flaggat som upphovsrättsbrott, DMCA-överträdelser eller sabotageprogram. Om så är fallet visas ett felmeddelande som säger att behörigheter har nekats eller att filen har avvisats av servern. Kontakta support om du misstänker att det är problemet. 

 Se till att Dropbox stödjer din enhet och operativsystem

  Läs vår artikel om systemkrav för att se till att enheten och operativsystemet du använder stöds av Dropbox. Om det inte stöds uppdaterar du ditt operativsystem eller använder en annan enhet.

 Se till att spara ändringar tillbaka till Dropbox

  Om en fil inte uppdaterar och du har gjort en ändring i ett annat program som inte är Dropbox dubbelkollar du att dina ändrar sparas tillbaka till Dropbox. En del program sparar automatiskt dina ändringar tillbaka till Dropbox, medan andra måste sparas tillbaka manuellt. Du kan även ha sparat den någon annanstans på din dator. Sök efter filen på din dator med sökfältet i aktivitetsfältet (Windows) eller Spotlight i menyfältet (Mac).

 Se till att enhetens datum- och tidsinställningar är korrekta

 Se till att filen inte är skrivskyddad (Windows) eller låst (Mac)

 Kontrollera om du har slut på hårddiskutrymme på din dator och frigör lagringsutrymme

 Uppdatera eller installera om andra program än Dropbox som du använder

  Om du gör ändringar till filer i Dropbox med ett annat program än Dropbox kontrollerar du att de programmen är uppdaterade eller avinstallera och installera om dem.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!