Dropbox uppdateras inte: felsök synkningsproblem

Informationen i den här artikeln är inaktuell. Uppdaterad information hittar du i vår senaste artikel om att åtgärda synkningsproblem i Dropbox.

Om Dropbox-synkning fungerar rätt ser du samma filer på alla datorer, telefoner eller surfplattor som du använder för att komma åt Dropbox (såvida du har loggat in med samma konto på alla enheter). Om du inte ser samma filer eller om synkningen inte slutförs har du antagligen ett problem med synkning.

Innan du börjar:

 • I  Dropbox-mappen  på datorn betyder en grön bock att en fil är fullständigt synkad, en blå pil i en cirkel betyder att filen håller på och synkas och ett rött X betyder att filen inte är synkad. Denna artikel handlar bara om fall då du ser ett rött X.
 • Titta i vår lista över förklaringar i stället om du ser ett specifikt felmeddelande. Har du ett allmänt problem med att filer inte synkas, läs vidare.

1. Är Dropbox installerat på din dator?

Om Dropbox är installerat ser du ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) eller i datorns programlista. Ser du inte Dropbox på någondera av dessa platser är Dropbox inte installerat.

 • Om Dropbox inte har installerats: Installera klienten och logga in med ditt användarnamn och lösenord för Dropbox.

Fortsätt till steg 2 om du fortfarande har problem.

2. Körs Dropbox?

Om Dropbox är installerat och körs ser du ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) , och den här ikonen blir svart eller visar synkningsstatus . Om ikonen är grå körs inte Dropbox.

 • Om datorikonen är grå: Antingen är du inte ansluten till internet eller så är Dropbox inte inställt på att köras vid start. Kontrollera att du är online och att Dropbox-appen är inställd på att köras vid start (se anvisningarna i dokumentationen för ditt specifika operativsystem).

Fortsätt till steg 3 om du fortfarande har problem.

3. Är du online?

Dropbox-klienten kan synka filer bara om datorn är online.

 • Om datorn inte är online: Kontrollera datorns internetanslutning och anslut på nytt om nödvändigt. (Du kan fortfarande arbeta med filer offline i Dropbox-mappen på datorn. Dessa filer synkas till Dropbox-tjänsten nästa gång datorn är online.)

Gå till steg 4 om du fortfarande har problem.

4. Använder du selektiv synkning?

Selektiv synkning är en funktion i klienten som gör det möjligt att välja vilka mappar som ska synkas från ditt Dropbox-konto till Dropbox-mappen på datorn. Detta sparar utrymme på hårddisken. För att se om filerna som saknas i datorn blev selektivt synkade:

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
 2. Öppna fliken Konto.
 3. Klicka på Ändra inställningar...
  • Ser du mappen som saknas eller mappen som innehöll filerna som saknas? Kontrollera att mappens namn är exakt samma som namnet på dropbox.com. Har den en blå bock intill eller en annan ikon?
  • Om rutan intill mappen har något annat än en blå bock finns det kanske en konflikt med selektiv synkning.

Gå till steg 5 om du fortfarande har problem.

5. Har du startat om datorn?

Omstart av datorn kan ibland återställa internetanslutningen och göra det möjligt för Dropbox att synkas.

Gå till steg 6 om du fortfarande har problem.

6. Har du startat om Dropbox-klienten?

Ibland startas synkning på nytt när Dropbox-appen avslutas och startas om. Gör så här:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac) och klicka sedan på din profilbild eller initialer.
 2. Klicka på Avsluta Dropbox.
 3. Öppna programmenyn för att starta Dropbox på nytt och logga sedan in igen (om nödvändigt).

Gå till steg 7 om du fortfarande har problem.

7. Är filerna i en delad mapp?

Om filerna som inte synkas är i en delad mapp finns det två vanliga orsaker: antingen är du inte längre medlem i den delade mappen eller så finns det en annan version av filen i den mappen.

 • Om en delad mapp saknas: Titta i listan över mappar som kan läggas till igen i din Dropbox.
 • Är du medlem i en delad mapp, men en fil saknas eller inte synkas: Kontrollera att inte någon mappmedlem dragit bort filen från den delade mappen. Det är också möjligt att någon medlem i den delade mappen gjort ändringar i en kopia av filen i stället för i den version som finns i den delade mappen.

Gå till steg 8 om du fortfarande har problem.

8. Har du loggat in på samma Dropbox-konto på alla dina enheter?

Synkning fungerar bara när du loggat in på samma Dropbox-konto på datorn, telefonen, surfplattan och dropbox.com.

Om adresserna är olika (leta noga efter skrivfel) har du flera konton och enheterna synkroniseras inte. För att åtgärda detta loggar du ut och loggar sedan in igen med rätt konto.

Gå till steg 9 om du fortfarande har problem.

9. Har du kontrollerat filnamnen?

Om ett filnamn har ett inkompatibelt tecken förhindrar det att synkning fungerar. Kontrollera några vanliga teckenproblem för filen som du har problem med:

 • Filer med följande tecken i namnet är inkompatibla med alla operativsystem:
  • / (snedstreck), \ (omvänt snedstreck)
 • Filer med följande tecken i namnet är inte kompatibla med Windows:
  • < (mindre än), > (större än), : (kolon), ” (citattecken), | (vertikalt streck), ? (frågetecken), * (asterisk)
 • En del språkspecifika tecken fungerar inte i vissa operativsystem.
 • Mac- och Windows-datorer och kalkylark i Excel har vissa begränsningar på filnamnstecken.

Gå till steg 10 om du fortfarande har problem.

10. Har du loggat ut och loggat in på nytt?

Ibland åtgärdas anslutningsproblemet om du loggar ut och sedan loggar in igen. Följ stegen i den här artikeln för att logga ut och sedan logga in på kontot igen.

Gå till steg 11 om du fortfarande har problem.

11. Har datorn tillräckligt med utrymme på hårddisken för synkning?

Om datorn har för lite lagringsutrymme kan filer inte synkas från Dropbox. (Obs! Detta är inte samma som Dropbox lagringsutrymme.) Kontrollera hårddiskutrymme:

Om datorn har otillräckligt hårddiskutrymme kan du ta bort filer för att frigöra lagringsutrymme. Du kan också aktivera selektiv synkning, som säkerhetskopierar filer till Dropbox samtidigt som det sparar utrymme på hårddisken.

Gå till steg 12 om du fortfarande har problem.

12. Använder du säkerhetsprogram eller antivirusprogram?

Dropbox-klienten använder mappen .dropbox.cache som en plats där filerna laddas ner i mindre bitar. Ibland identifierar antivirusprogram dessa ofullständiga filer som falska positiva och sätter dem hela tiden i karantän. Dropbox fortsätter att ladda ner filen i ett försök att synkronisera med enheten, vilket kan ta upp extra utrymme.

 • Lägg till Dropbox cachemapp i säkerhets-/virusprogrammets undantagslista. Det går även att tillfälligt stänga av sådana program. Efter synkroniseringen visas inte längre sådana varningar eller karantänmeddelanden. Obs! Till skillnad från andra mappar i Dropbox bör mappen .dropbox.cache ha ett rött X på sig. Denna mapp behöver inte synkas.

Gå till steg 13 om du fortfarande har problem.

13. Använder du programvara för systemoptimering?

Om Dropbox har fastnat vid synkning (ingen synkningshastighet visas som status i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac ), utan att göra några framsteg, är det möjligt att en antivirus- eller systemoptimeringsapp stör Dropbox-appen. Om du använder någon sådan programvara kan du överväga att lägga till Dropbox i den appens vitlista. Du kan också prova att inaktivera antivirus- eller optimeringsappen och starta om Dropbox.

Om vitlistning och omstart inte fungerar kan du kontakta programvarutillverkaren:

Ingen av dessa steg fungerade – vad gör jag nu?

Om du har provat alla korrigeringar i artikeln och dina filer eller enheter fortfarande inte synkas kan du kontakta oss.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!