Att bli någons betrodda kontakt för Dropbox Vault

Den här artikeln riktar sig till betrodda kontakter och de som har bjudits in att bli betrodda kontakter. Är du ägare till valvet: läs istället om hur man lägger till en betrodd kontakt för sitt valv. 

Med funktionen Dropbox Vault kan du skapa en plats i Dropbox med ett extra säkerhetslager för de känsligaste filerna. Har du fått en inbjudan att bli betrodd kontakt för någons valv betyder det att du nu kan ladda ner de känsliga filerna i den personens valv.

Några exempel på känsliga filer som man kan ha i ett valv är identifikationsdokument, sjukvårdsdokument, juridiska dokument eller ekonomiska underlag.

Läs om hur man skapar sitt eget valv i den sammanfattande artikeln om Dropbox Vault.

Obs! Mac-användare som har uppdaterat till macOS 12.5 eller senare har inte längre åtkomst till Vault genom Dropbox-klienten. Du har fortfarande åtkomst till Vault på dropbox.com och i Dropbox mobilapp.

Godkänna inbjudan att bli betrodd kontakt

Obs! Du måste ha ett Dropbox-konto för att kunna bli betrodd kontakt. Har du inte något Dropbox-konto än blir du ombedd att skapa ett innan du kan godkänna din inbjudan.

Gör så här för att godkänna inbjudan att bli betrodd kontakt:

 1. Öppna mejlet som Dropbox har skickat, där inbjudan att bli betrodd kontakt finns.
 2. Klicka på Visa information i mejlet. Då öppnas en sida där du bjuds in att bli betrodd kontakt.
  • Har du inte något Dropbox-konto blir du ombedd att skapa ett.
 3. Klicka på Godkänn.

Väljer du att inte svara på inbjudan ser valvets ägare att din inbjudan är väntande. Avvisar du din inbjudan meddelas valvets ägare via mejl.

Ladda ner filer från ett valv i Dropbox

Det går att ladda ner alla känsliga filer i ett valv på samma gång i en zip-fil.

Obs! Du behöver ditt Dropbox-lösenord för att kunna ladda ner filer från ett valv.

Gör så här för att ladda ner alla filer i ett valv:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller ansiktsikon). 
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Standardappar.
 5. Under Personer som gjort dig till betrodd kontakt klickar du på Ladda ner zip-fil intill namnet på den person vars valv du vill ladda ner.
 6. Ange Dropbox-lösenordet och klicka på Ladda ner.

Ägaren till valvet meddelas att du har laddat ner filer.

Se vem som gjort dig till betrodd kontakt

Namnet på den person som bjudit in dig finns i mejlet med inbjudan att bli betrodd kontakt. 

Gör så här för att när som helst visa vem som har gjort dig till betrodd kontakt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller ansiktsikon). 
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Standardappar.
 5. Under Personer som gjort dig till betrodd kontakt ser du en lista med namn och mejladresser för personer som har gjort dig till betrodd kontakt. 
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!